Het Consort

Het Gesualdo Consort Amsterdam, een internationale groep vocalisten gespecialiseerd in de uitvoering van oude muziek, brengt onder leiding van Harry van der Kamp bijzondere programma’s in kleine vocaal-instrumentale bezetting waarin het nieuw licht laat schijnen op oude muziek van de laatste 700 jaar. De naamgever van het ensemble is Carlo Gesualdo da Venosa, Napolitaans edelman en oorspronkelijk musicus die rond 1600 als een Janusfiguur op de drempel der tijd terugblikt op de oude (prima prattica) en vooruitziet naar de nieuwe stijl (secunda prattica) en met zijn madrigalen en motetten ons tot op de dag van vandaag inspireert.

Het Gesualdo Consort Amsterdam voert het onbegeleide madrigaal, de moeder van onze expressieve westerse muziek, hoog in zijn vaandel.
Tot de kern van het ensemble horen zangers als Stephanie Petitlaurent (sopraan), Nele Gramß (sopraan), Marnix De Cat (altus), Marcel Beekman (tenor), Harry van Berne (tenor) en Harry van der Kamp (bas).

Het Gesualdo Consort Amsterdam heeft bij diverse CD-labels unieke opnames uitgebracht die in vaktijdschriften allen hooggeprezen zijn.
Bijzondere aandacht gaat momenteel uit naar het meerjarige project Het Sweelinck Monument, de registratie van de complete vocale werken van Jan Pieterszoon Sweelinck, welke voor het overgrote deel nooit eerder zijn opgenomen. Het Sweelinck Monument bestaat uit drie afdelingen, verdeeld over zes CD-boeken met in totaal 17 cd’s. Deel I van Het Sweelinck Monument, De Wereldlijke Werken, is inmiddels bekroond met een EDISON KLASSIEK 2009.

In oktober jl. werd het Eerste Boek der Psalmen Davids (een luxe 3CD-boekuitgave van het label Glossa) gepresenteerd aan Gustav Leonhardt tijdens een feestelijk concert in de Waalse Kerk te Amsterdam. Sweelincks Eerste Psalmenboek op CD vormt Deel IIA van Het Sweelinck Monument. Alle 150 psalmen zullen in deze vorm verschijnen in respectievelijk Deel IIB (reeds verschenen in januari 2010), Deel IIC (april/mei 2010) en Deel IID (juni/juli 2010). Klik voor meer informatie hier.

Het derde en laatste deel van Het Sweelinck Monument betreft de Cantiones Sacrae en zal verschijnen in het najaar van 2010. Daarmee zal Het Sweelinck Monument voltooid zijn.