MODERN VERLEDEN

Op zondag 30 maart a.s. treedt het Gesualdo Consort Amsterdam op in het Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam met het programma “Modern Verleden”, waarin Pierre de la Rue en Jacob Obrecht aan het begin staan van een muzikale reis die Clemens non Papa, Sweelinck, Gesualdo (wereldpremières van Cantiones Sacrae, gereconstrueerd door Charles Daniels), Merula en Frescobaldi aandoet, en uitkomt bij Johann Sebastian Bach en diens zoon Carl Philipp Emanuel.

CPE’s Neue Litanei (1785) klinkt voor het eerst in Nederland; een mooi cadeau voor zijn 300ste verjaardag! Het is een compositie met een avontuurlijk harmonisch verloop dat soms doet denken aan muziek van een eeuw later!

Johann Sebastian Bach’s XIVe fuga uit zijn Kunst der Fuge wordt eveneens in première gebracht. Het gaat om de fuga (met vier verschillende thema’s) die in uitgaven tot nu toe afgedrukt is als de XIXe en laatste van de cyclus. Ook wordt de fuga in Bachs handschrift op een zeker moment afgebroken, niet omdat Bach op dat moment is gestorven, maar omdat Bach de fuga als raadselfuga wilde opsturen naar de “Sozietät der musicalische Wissenschaften” in Leipzig, om aldaar door de leden opgelost te worden.


In dit programma hoort u hoe de oplossing luidt zoals Kees van Houten hem heeft gereconstrueerd. Een oplossing die alleen gevormd wordt door de eerder in deze fuga gebruikte thematiek en contrapuntiek van Bach zelf.

 Zondag 30 maart 2014, 20.15 uur | Amsterdam, Muziekgebouw aan ‘t IJ | www.muziekgebouw.nl